EL MILLOR SERVEI
PER ALS NOSTRES CLIENTS

En els 30 anys que portem d’activitat professional, la dedicació als nostres clients i el servei que oferim és el nostre valor principal. Sigui una multinacional o un particular, dediquem els nostres millors professionals a atendre’ls. Tots els nostres col·laboradors han estat seleccionats sota uns paràmetres exigents amb la finalitat de poder oferir als nostres clients el millor servei.

Especialitats

i

Dret Concursal

Solució a la situació d’insolvència d’un deutor respecte a diversos dels seus acreedors.
k

Herències

Dret de Successions: testamentàries, planificacions successòries, protocols familiars …

Assessorament en inversions

Assessorament en inversions empresarials, immobiliàries i financeres

Assessorament en operacions immobiliàries a no residents

Assessorament en inversions empresarials, immobiliàries i financeres a persones no residents.
b

Corporate Compliance

Prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme, responsabilitat penal de les persones jurídiques, protecció de dades personals, criminalitat empresarial, …
]

Divorcis

Dret de Família: Procediments de separacions, divorcis i nul·litats eclesiàstiques, filiacions, adopcions, dissolució de parelles de fet.

Dret Mercantil

Dret Societari, contractes, reestructuració d’empreses, Dret de Propietat Industrial i Intel·lectual, …

Dret Civil

Assessorament, transaccions contractuals o judicials, Dret de la Construcció, contractes d’assegurances, defensa en accidents, …

Dret Processal-Civil

Preparació, elaboració, tramitació i defensa dels interessos dels clients en qualssevol procediments judicials civils i mercantils, …

Dret Fiscal-Tributari

Assessorament i planificació fiscal per a societats i persones físiques, compareixença davant d’Hisenda Pública sobre inspeccions, planificació anterior i posterior a les mateixes, …

Dret Laboral-Social

Tramitació de procediments laborals, convenis col·lectius, reestructuració i regulació de plantilles, acomiadaments individuals i col·lectius, inspeccions de la Seguretat Social, …

Dret Noves tecnologies

Adequació a la Llei Orgànica de Protecció de Dades i la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, Contractes Tecnològics, …

Dret Penal

Assistència i defensa lletrada a comissaria i jutjats, en tot tipus de delictes, especialment en l’ordre socioeconòmic, delictes societaris, …

Dret Públic

Assessorament en Dret Administratiu, Dret Urbanístic, Dret Mediambiental, …

Expliqui'ns el seu cas