Assessorament en operacions immobiliàries a no residents

A BUFET BALSELLS PINTÓ-ADVOCATS, som especialistes en aquesta matèria des de fa molts anys donada la necessitat existent en el mercat en aquest camp.

Per tant, som col·laboradors de les agències immobiliàries on ajudem a que es materialitzi l’operació, respectant la posició de cadascun, ja que els nostres honoraris els liquida directament el client que ens contracta.

En tal sentit, els clients ens contracten per a portar tot l’assessorament jurídic en el procés de compravenda, lloguer, opció de compra, …, i més: des de l’estudi previ de la situació urbanística o legal de l’immoble (fins i tot física), redacció de contractes, signatura digital, obrir compte bancari, obtenció de NIE i formalització de l’escriptura pública, així com liquidació d’impostos i canvis de titular en els contractes de subministraments, fins a l’administració de l’ús turístic de l’immoble (si fos el cas), tot això i quant calgui fins a la inscripció dels documents en el Registre de la Propietat, de ser necessari.

Per a una major seguretat i confiança dels clients, ens fem càrrec de mantenir-los informats sempre de totes les novetats i facilitar-los els principals documents traduïts al seu idioma.

El nostre treball com a assessors jurídics suposa donar un major suport tècnic en tot el procés de l’operació immobiliària.

Actuem amb total transparència amb tots els partícips, que tenen accés a tota la documentació/informació.

Ajudem també a aconseguir el finançament necessari.

Expliqui'ns el seu cas