Corporate Compliance

BUFET BALSELLS PINTÓ – ADVOCATS disposa d’un equip de professionals especialitzats en el disseny, implementació i auditoria de Sistemes de Gestió de Compliance.
A més, ofereix serveis de consultoria en:

 • Prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.
 • Responsabilitat penal de les persones jurídiques.
 • Protecció de dades personals.
 • Criminalitat empresarial.
 • Implementació interna o externalització del canal de comunicacions i denúncies.
 • Formació teòrica i pràctica sobre Sistemes de Gestió de Compliance.
 • Elaboració i defensa d’informes pericials sobre Sistemes de Gestió de Compliance.

El disseny dels Sistemes de Gestió de Compliance es basa en la Norma UNEIX 19601:2017 i consta de les següents fases:

 • Anàlisi del context de l’organització.
 • Identificació i avaluació dels riscos basant-se en la Norma UNEIX -ISO 31000.
 • Elaboració de la política de Compliance Penal.
 • Elaboració de plans d’acció i mesures correctores.
 • Avaluació, revisió i millora del Sistema de Gestió.

Expliqui'ns el seu cas