Dret Concursal

Assessorament, direcció lletrada, tramitació, gestió i negociació d’expedients concursals; l’esmentat assessorament es realitza tant a la part deutora com creditora, en funció de l’encàrrec professional.

Expliqui'ns el seu cas