Dret Fiscal-Tributari

• Dret Fiscal
Assessorament i planificació fiscal en tot tipus de societats mercantils i no mercantils (agrupacions, fundacions, associacions, …), personals o de qualsevol índole, així com assessorament a particulars.

• Dret Tributari
Assessorament tributari a empreses i particulars, compareixença davant la Hisenda Pública sobre inspeccions, planificació anterior i posterior a aquestes, planificació en successions, patrimoni, …

Expliqui'ns el seu cas