Dret Laboral-Social

• Dret Laboral
Tramitació de procediments laborals davant els tribunals, aplicació de convenis col·lectius, reestructuració i regulació de plantilles, acomiadaments individuals i col·lectius, …

• Dret Social
Assessorament i tramitació en inspeccions de la Seguretat Social, així com representació i defensa davant els organismes públics.

Expliqui'ns el seu cas