Dret Penal

Assistència Lletrada a comissaria, Jutjat de Guàrdia, defensa en Diligències Prèvies, Procediments Abreujats, sumaris, …, en tot tipus de delictes incloent les comeses contra l’ordre socioeconòmic i especialment els d’estafa, apropiació indeguda, insolvències punibles, alçaments de béns, delictes societaris, falsedats en documents mercantils, tant privats com públics, …

Expliqui'ns el seu cas