Dret Públic

• Dret Administratiu i Contenciós-Administratiu en general
Instàncies, recursos, defensa dels interessos legals de particulars o empreses en procediments, tant administratius com judicials, contra les administracions públiques, com ara expedients expropiadors, sancions administratives, …

• Dret Urbanístic
Tramitacions per a la requalificació de terrenys, parcel·lació i llicències, …

• Dret Mediambiental
Disposem d’un departament altament qualificat en aquesta àrea, fet que ens permet atendre la nombrosa demanda d’aquest servei, cada dia més determinant en el món empresarial. En aquesta àrea s’enquadren matèries com residus, aigües, protecció del medi ambient en general, concessió de llicències, tramitació de subvencions i expedients sancionadors.

Expliqui'ns el seu cas